7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

Tác giả Nguyễn Hiến Lê có viết một số cuốn sách nói về sự thành công trên trường đời, song cuốn BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG (phỏng dịch theo Give yourself a chance – “The Seven Steps to Success” của Gordon Byron) thì người đọc đã có trong tay những bước rất cụ thể để tự mình thẳng tiến trên đường đến thành công. Bảy bước đó là:

-Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực.
-Luyện nhân cách.
-Đắc nhân tâm.
-Luyện tập và giữ gìn thân thể.
-Khéo dùng tiếng Việt.
-Luyện trí.
-“Cần thiện giá nhi cô”

Với nội dung và ý nghĩa thiết thực của nó, cuốn sách cung cấp những trí thức để tạo sự thành đạt trong đời sống của mỗi người đặc biệt đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang trên đường mưu sinh lập thân và lập nghiệp.7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com.7-buoc-den-thanh-cong

7 bước đến thành công pdf

CÀ CHUA THÂN GỖ TAMARILLO!

Hạt Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarillo Giá Sĩ. Siêu kinh tế 1 triệu đồng / 1kg. Gọi Ngay 0988 988 097.

Website: www.cachuathangotamarillo.com

Giới thiệu hạt giống, cây giống và trái cà chua thân gỗ Tamarillo.

Thưởng thức ăn trái cà chua thân gỗ Tamarillo.