Giáo trình mạng máy tính

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH …………………………………………………..5
1.1. MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………..5
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN …………………………………………………………………….5
1.2.1. Lịch sửphát triển ……………………………………………………………………………..5
1.2.2. Các yếu tốcủa mạng máy tính…………………………………………………………….7
1.2.2.1. Đường truyền vật lý…………………………………………………………………….8
1.2.2.2. Kiến trúc mạng máy tính……………………………………………………………..9
1.2.3. Phân loại mạng máy tính ………………………………………………………………….11
1.2.3.1. Theo khoảng cách địa lý…………………………………………………………….11
1.2.3.2. Dựa theo kỹthuật chuyển mạch………………………………………………….11
1.2.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng…………………………………………………….14
1.3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI……………………………………….14
1.3.1. Kiến trúc phân tầng………………………………………………………………………….14
1.3.2. Một sốkhái niệm cơbản…………………………………………………………………..15
1.3.3. Mô hình OSI…………………………………………………………………………………..16
1.3.3.1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………16
1.3.3.2. Chức năng các tầng trong mô hình OSI……………………………………….17
1.3.3.3. Các dịch vụvà hàm…………………………………………………………………..19
1.3.4. Các mô hình chuẩn hoá khác …………………………………………………………….22
1.3.4.1. Mô hình TCP/IP………………………………………………………………………..22
1.3.4.2. Mô hình SNA…………………………………………………………………………….23

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH

tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-giao-trinh-mang-may-tinh

 

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097