7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

Tác giả Nguyễn Hiến Lê có viết một số cuốn sách nói về sự thành công trên trường đời, song cuốn BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG (phỏng dịch theo Give yourself a chance – “The Seven Steps to Success” của Gordon Byron) thì người đọc đã có trong tay những bước rất cụ thể để tự mình thẳng tiến trên đường đến thành công. Bảy bước đó là:

-Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực.
-Luyện nhân cách.
-Đắc nhân tâm.
-Luyện tập và giữ gìn thân thể.
-Khéo dùng tiếng Việt.
-Luyện trí.
-“Cần thiện giá nhi cô”

Với nội dung và ý nghĩa thiết thực của nó, cuốn sách cung cấp những trí thức để tạo sự thành đạt trong đời sống của mỗi người đặc biệt đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang trên đường mưu sinh lập thân và lập nghiệp.7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com.7-buoc-den-thanh-cong

7 bước đến thành công pdf

CÀ CHUA THÂN GỖ TAMARILLO!

Hạt Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarillo Giá Sĩ. Siêu kinh tế 1 triệu đồng / 1kg.

Chúng tôi thu mua cà chua thân gỗ trái đỏ để đưa vào hệ thống siệu thị, bà còn có trái vui lòng liên hệ: 0933 334 998

Gọi Ngay: 0988 988 097

Do thị trường có nhiều người bán. Cô Chú nên mua cây giống nơi có uy tín đảm bảo đúng giống thuần Cà chua thân gỗ Tamarillo. Tránh tình trạng trồng thời gian phát hiện cây không ra hoa hoặc không đậu trái.

Hướng dẫn ươm hạt giống cà chua thân gỗ Tamarillo.