7 bước đến thành công pdf

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

7 bước đến thành công pdf

Tác giả Nguyễn Hiến Lê có viết một số cuốn sách nói về sự thành công trên trường đời, song cuốn BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG (phỏng dịch theo Give yourself a chance – “The Seven Steps to Success” của Gordon Byron) thì người đọc đã có trong tay những bước rất cụ thể để tự mình thẳng tiến trên đường đến thành công. Bảy bước đó là:

-Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực.
-Luyện nhân cách.
-Đắc nhân tâm.
-Luyện tập và giữ gìn thân thể.
-Khéo dùng tiếng Việt.
-Luyện trí.
-“Cần thiện giá nhi cô”

Với nội dung và ý nghĩa thiết thực của nó, cuốn sách cung cấp những trí thức để tạo sự thành đạt trong đời sống của mỗi người đặc biệt đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang trên đường mưu sinh lập thân và lập nghiệp.7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

7 bước đến thành công pdf

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com.7-buoc-den-thanh-cong

7 bước đến thành công pdf

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020