Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

-Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự? Hãy so sánh hai loại trách nhiệm pháp lý này về tính chất, đối tượng bị áp dụng?
Phân tích các điều kiện của tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định trong Bộ luật dân sự 2005? Cho ví dụ minh họa?
– Thứ nhất: ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) cấp giấy phép thành lập
– Thứ hai: ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Chủ tịch hội đồng thành viên, các thành viên, giám đốc, có thể có ban kiểm soát.
– Thứ ba: Ông A và anh B thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tài sản của Công ty độc lập với tài sản của ông A. Ông A chỉ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình góp vào công ty mà không phải chịu trách nhiệm bằng những tài sản riêng khác.
– Thứ tư: Công ty A và Công ty B ký hợp đồng kinh tế. Khi ký kết hợp đồng kinh tế này thì đại diện theo pháp luật của 2 công ty ký kết nhưng là đại diện của 2 công ty, nhân danh 2 công ty ký kết hợp đồng đó.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận H Thành phố Hà Nội ra quyết định buộc Công ty PK đóng trên địa bàn quận phải tháo dỡ một công trình xây dựng nhà làm việc vì đã vi phạm các quy tắc xây dựng hiện hành. Công ty PK phản đối quyết định này và đã gửi đơn để yêu cầu xem xét lại.
a. Trong trường hợp này đơn khiếu nại của PK phải gửi đến cơ quan nhà nước nào để đề nghị xem xét giải quyết? Vì sao?
Trong trường hợp này, đơn khiếu nạn của PK là khiếu nạn lần đầu. Và theo quy định tại Điều 30 Luật khiến nạn tố cáo năm 1998 thì “Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”. Như vậy, công ty PK không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận H vì có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cty PK thì cty PK sẽ làm đơn khiếu nạn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận H người đã ra quyết định đó.

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

b. Nếu cơ quan mà bạn cho là có thẩm quyền ( ở Mục a ) đó giải quyết mà Công ty PK vẫn phản đối thì Công ty PK có thể tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan Nhà nước nào, theo thủ tục gì? Vì sao?
Theo quy định tại Điều 39 Luật khiếu nạn tố cáo thì: trong thời hạn 30 ngày mà khiếu nạn lần đầu của công ty PK đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận H không giải quyết hoặc có giải quyết nhưng công ty PK vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khiếu nạn tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nạn tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật. Như vậy, trong trường hợp này công ty PK có 2 sự lựa chọn:
– Thứ nhất: Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và theo thủ tục tố tụng
– Thứ hai: Công ty PK tiếp tục khiếu nạn lần 2 đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo thủ tục giải quyết khiếu nạn và quyết định này là quyết định cuối cùng vì theo quy định tại Điều 23 của Luật khiếu nạn tố cáo năm 1998: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền:… Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng…”.

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

Bài tập tình huống môn pháp luật đại cương

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020