Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

Bài tập chương 1

1/ Bảng sau liệt kê tỷ suất lợi tức hàng tháng của công ty phần mềm Madison và của điện Kayleigh trong thời gian 6 tháng.

Tháng Madison Software Kayleigh Electric
1

2

3

4

5

6

-0.04

0.06

-0.07

0.12

-0.02

0.05

0.07

-0.02

-0.10

0.15

-0.06

0.02

 

Hãy tính:

  1. Tỷ suất lợi tức kỳ vọng hàng tháng [E(Ri)] của mỗi cổ phiếu.
  2. Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức mỗi cổ phiếu.
  3. Hiệp phương sai giữa những tỷ suất lợi tức.
  4. Hệ số tương quan giữa những tỷ suất lợi tức.

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án 

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

Mức hệ số tương quan nào mà bạn đã mong đợi? Hệ số tương quan mong đợi của bạn so với hệ số tương quan đã tính toán như thế nào? Hai loại cổ phiếu này có cung cấp một cơ hội đầu tư tốt cho sự đa dạng hóa đầu tư hay không?

2/ Bạn đang xem xét hai tài sản với những đặc tính sau:

E(R1) = 0.15                      σ1 = 0.10                        W1 = 0.5

E(R2) = 0.20                      σ2 = 0.20                         W2 = 0.5

Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn của hai danh mục đầu tư nếu hệ số tương quan tương ứng bằng 0.40 và -0.60. Hãy biểu diễn hai danh mục đầu tư trên đồ thị rủi ro – lợi tức và giải thích vắn tắt kết quả.

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án 

Tải tài liệu đầy đủ tại đây: WWW.TINHGIAC.COM- Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020