Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

Câu 1. Phân biệt 3 hình thức thực hiện QPPL ( Tuân thủ pháp luật HC, Thi hành QPPLHC và Sử dụng QPPL HC) khác biệt với Áp dụng QPPL HC?

Câu 2. So sánh vị trí Chính phủ theo HP 1980 và 1992?

Câu 3 : Phân biệt Vụ, Tổng cục, Cục?

Câu 4 : Sự khác nhau giữa QĐHCNN với giấy tờ hành chính hành động, có giá trị PLQĐHC

Câu 5 : Đặc điểm của hoạt động công vụ là gì ?

Câu 6 : Phân biệt giữa Viên chức đơn vị sự nghiệp và CB –CC :

Câu 7 : So sánh quyền, nghĩa vụ, đặc điểm của CB-CC?

Câu 8 : Sự khác nhau giữa Công vụ NN và SX KD

Câu 9 : Phân biệt trách nhiệm hành chính – cưỡng chế hành chính?

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

Câu 10 : Sự khác nhau trong các loại đã nêu về cảnh cáo ( AD trong HS, KL, TNHC ) ?

Câu 11 : So sánh kiểm tra chức năng với kiểm tra nộo bộ?

Câu 12 : Mối quan hệ của quyền khiếu nại & quyền tố cáo ?

Câu 13 : Phân biệt khiếu nại – khiếu kiện ?

Câu 14 : Phân biệt hình thức XP chính và HT XP Bổ sung?

Câu 15 : Phân biệt QĐQP – QĐCB?

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

Câu hỏi ôn thi luật hành chính có đáp án

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020