Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

1. Theo Rensis Likert, phong cách lãnh đạo chú trọng thông tin hai chiều nhưng quyết định cuối cùng vẫn cho cấp trên quyết định là
a. Phong cách lãnh đạo quyết đoán – áp chế
b. Phong cách lãnh đạo quyết đoán – nhân từ
c. Phong cách lãnh đạo kiểu tham vấn
d. Phong cách lãnh đạo kiểu tham gia theo nhóm

2. Lãnh đạo là quá trình tác động không chỉ do bản sắc hoặc tính cách và hành vi tác phong của người lãnh đạo. Do đó không hề có một người lãnh đạo nào là hữu hiệu hoặc kém cỏi với ý nghĩa chung chung là quan điểm của lý thuyết
a. Lý thuyết công bằng
b. Lý thuyết niềm hy vọng
c. Lý thuyết tố chất
d. Tất cả đều sai

3. Theo lý thuyết hai yếu tố của Herzberg, loại yếu tố liên quan đến quan hệ giữa cá nhân với tổ chức, với bối cảnh làm việc hoặc phạm vi của công việc. Chúng luôn tồn tại trong các tổ chức là
a. Yếu tố động viên
b. Yếu tố công việc
c. Yếu tố duy trì
d. Yếu tố động cơ thúc đẩy

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

4. Động cơ thúc đẩy là xu hướng và sự cố gắng để thỏa mãn một mong muốn hoặc một mục tiêu nhất định. Do vậy, động cơ thúc đẩy gắn liền với
a. Nhu cầu, ước mơ, xu hướng, thôi thúc
b. Nhu cầu, mong muốn, thôi thúc, hành động
c. Ước mơ, nhu cầu, thôi thúc, thỏa mãn
d. Nguyện vọng, ước mơ, thôi thúc, hành động

5. Lý thuyết giúp nâng cao trình độ hoạch định và kiểm soát tốt trong quản lý là
a. Lý thuyết định lượng
b. Lý thuyết quản trị cổ điển
c. Lý thuyết tâm lý xã hội
d. Lý thuyết tình huống

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

Tải tài liệu tại đây: Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học (52 câu hỏi QTH)

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097