Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

I. Đối tượng sinh viên: Đại học hệ chính quy – Khối Ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh II. Thời lượng: 60 tiết

III. Triết lý môn học: Nguồn lực hạn hẹp là xuất phát điểm của khoa hc kinh tế. Quả vậy, nếu nguồn lực là vô tận thì sẽ không còn kinh tế học, và hẳn nhiên không cần phải thẩm định các dự án đầu tư. Thực tế thế giới đã cho thấy công tác thẩm định các dự án bị xem nhẹ vào thời kỳ suy thoái kinh tế mà khi mà lãi suất xuống đến bằng không, thậm chí âm, và thường hậu quả của nó là các dự án tồi. Cũng vậy, khi nguồn lực là “của chung”, là “xin cho” thì thẩm định dự án chỉ còn là hình thức, nặng về thủ tục. Chính phủ đứng trước hai dự án: xây cầu và xây trường học nhưng chỉ đủ ngân sách để thực hiện một trong hai; số tiền của một người chỉ đủ để đầu tư một trong năm loại chứng khoán; liệu việc mở một cửa hàng Photocopy trước cổng trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh là nên làm hay lµ dành vốn để đấu thầu Canteen bên trong trường; sau khi thực hiện dự án, mt quc gia, một công ty hay mt c¸ nh©n sẽ giàu có hơn thêm bao nhiêu… là những câu hỏi thuc môn học thẩm định dự án đầu tư.

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

 

IV. Mục tiêu môn học: Sau khi nghiên cứu phần học này, sinh viên có thể: 1. Hiểu khung phân tích dự án đầu tư. 2. Nội dung các bước phân tích: Xác định dự án, tiền khả thi, khả thi, quyết định triển khai thực hiện dự án. 3. Lập báo cáo ngân lưu công ty; các biên dạng ngân lưu của một dự án đầu tư. 4. Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng trong phân tích quản trị tài chính. 5. Sử dụng thành thục các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư, kể cả thực hành trên máy tính. 6. Hiểu rõ các quan điểm thẩm định dự án, đặc biệt nhấn mạnh quan điểm các nhà đầu tư, tức quan điểm ngân hàng và quan điểm chủ đầu tư. 7. Đưa lạm phát vào dòng ngân lưu dự án; phân tích giá trị danh nghĩa và giá trị thực. 8. Kỹ thuật phân tích rủi ro của dự án. 9. Thực hành lập và thẩm định mt dự án trên bảng tính Excel.

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Đề cương môn học thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020