Đề thi Đầu tư công (Có bài giải)

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Đề thi Đầu tư công (Có bài giảng)

Câu 1: Trong phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ một giai đoạn, khi mở thầu, bên mời thầu sẽ:
a. Thông báo về giá dự thầu
b. Không thông báo về giá dự thầu
c. Tùy ý thông báo hay không thông báo về giá dự thầu
d. Câu a, b và c đều đúng.
Câu 2: Mục đích trực tiếp của đầu tư công là:
a. Lợi nhuận của chủ đầu tư
b. Khả năng vốn của chủ đầu tư
c. Lợi ích của cộng đồng
d. Khả năng hoàn vốn cho chủ đầu tư
Câu 3: Khu vực tư nhân tham gia bỏ vốn đầu tư công vì:
a. Họ bị bắt buộc phải đầu tư theo luật
b. Họ đầu tư vào những dự án trực tiếp ảnh hưởng đến đến phúc lợi của chính họ
c. Họ đầu tư vì cả hai do trên
d. Họ đầu tư vì lý do khác
Câu 4: Ở Việt Nam hiện nay, đầu tư công đang được định hướng thay đổi đáp ứng mục tiêu:
a. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước
b. Hướng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
c. Động viên mọi nguồn lực cho đầu tư công
d. Câu a, b và c đều đúng
Câu 5: Đặc điểm của đầu tư công là:
a. Quy mô đầu tư thường lớn
b. Câu a và b đều đúng
c. Thời gian vận hành lâu năm
d. Câu a và b đều sai
Câu 6: theo Luật hiện hành, Bộ Tài chính thực hiện chức năng
a. Quản lý nhà nước về đầu tư công
b. Quản lý nhà nước về quy hoạch các dự án đầu tư công
c. Quản lý nhà nước đối với nguồn vốn nhà nước cho đầu tư công
d. Thực hiện cả ba chức năng ở câu a, b và c

đầu tư công

Tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com Đề thi Đầu tư công

Đề thi Đầu tư công (Có bài giải)

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097