Điều khoản cần thiết của hợp đồng mua bán nhà

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

Theo quy định tại Điều 450 Bộ luật Dân sự 2005, hợp đồng mua bán nhà ở (sau đây

gọi tắt là hợp đồng) phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực,

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nhà ởđem bán phải thuộc quyền sở hữu

của bên bán, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Khi trao đổi, thỏa

thuận và lập hợp đồng cần nêu rõ nội dung chính sau đây:

– Họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; hộ khẩu thường trú; địa chỉ hiện tại, sốđiện

thoại liên lạc của bên bán nhà. Nếu nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng thì phần

bên bán nhà phải ghi đủ thông tin và có chữ ký của cả hai vợ chồng. Nếu nhà thuộc

sở hữu chung của nhiều người cũng ghi nội dung và đầy đủ chữ ký của các đồng sở

hữu như nhà của vợ chồng hoặc chỉ ghi tên, chữ ký của một người đại diện – nếu

những người khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch

với bên mua nhà.

– Họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp; hộ khẩu thường trú; địa chỉ hiện tại, sốđiện

thoại liên lạc của bên mua nhà (nếu bên mua nhà có vợ hoặc chồng thì cần ghi đủ

các thông tin về cả hai vợ chồng).

– Mô tảđầy đủ hiện trạng căn nhà (số nhà, địa điểm, diện tích, kết cấu, vị trí .)

– Tình trạng pháp lý (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số

mấy, cấp ngày nào? Hiện có cầm cố, thế chấp ởđâu không? Nếu có thì cách giải

quyết thế nào? .).

– Giá mua bán? (giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu

cầu của các bên). Trong trường hợp các bên thỏa thuận thanh toán theo giá thị

trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán. Các bên có thể

thỏa thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá

– Hình thức, phương thức thanh toán bằng tiền mặt VND hay bằng vàng? Trả làm

mấy lần? Mỗi lần trả bao nhiêu? Vào những thời gian nào . Việc giải quyết số tiền

đặt cọc (nếu có) .

– Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận; bên bán phải giao

tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên cần thỏa thuận trong

hợp đồng: bên bán chỉđược giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua

đồng ý. Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền

yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài

sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. Khi các bên

không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay khi

ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com-điều-khoản-cần-thiết-của-hợp-đồng-mua-bán-nhà

ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097