GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

MỤC LỤC
1. Đại cương về nấm mốc
2. Nấm roi – năm trứng (ngành phụ Chytridiomycotina)
3. Ngành phụ Nấm tiếp hợp (Zygomycotina = lớp Zygomycetes)
4. Ngành phụ Nấm Nang (Ascomycotina = lớp Ascomycetes)
5. Ngành phụ NẤM ĐÃM (Basidiomycotina = Lớp Basidiomycetes)
6. Ngành phụ Nấm Bất Toàn (Deuteromycotina = lớp Deuteromycetes)
7. Vai trò hữu dụng của nấm trong chế biến thực phẩm
8. Tài liệu tham khảo
Tham gia đóng góp

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

Một số ít nâm ở thể đơn bào có hình trứng (yeast=nấm men), đa số có hình sợi (filamentous fungi=nấm sợi), sợi có ngăn vách (đa bào) hay không có ngăn vách (đơn bào). Sợi nấm thường là một ống hình trụ dài có kích thước lớn nhỏ khác nhau tùy loài. Đường kính của sợi nấm thường từ 3-5µm, có khi đến 10µm, thậm chí đến 1mm. Chiều dài của sợi nấm có thể tới vài chục centimet. Các sợi nấm phát triển chiều dài theo kiểu tăng trưởng ở ngọn (Hình 1.1). Các sợi nấm có thể phân nhánh và các nhánh có thể lại phân nhánh liên tiếp tạo thành hệ sợi nấm (mycelium) khí sinh xù xì như bông. Trên môi trường đặc và trên một số cơ chất trong tự nhiên, bào tử nấm, tế bào nấm hoặc một đoạn sợi nấm có thể phát triển thành một hệ sợi nấm có hình dạng nhất định gọi là khuẩn lạc nấm (Hình 1.2)

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM Giáo trình môn Nấm học

GIÁO TRÌNH MÔN NẤM HỌC GV Nguyễn Văn Bá

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020