Giáo trình môn tiếng việt thực hành

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
CHƯƠNG 1 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN
CHƯƠNG 2 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT CÂU
CHƯƠNG 3 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DÙNG TỪ
CHƯƠNG 4 RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Khái niệm về văn bản.
Văn bản (tiếng Anh: text; tiếng Pháp: texte) là sản phẩm hoàn chỉnh của một hành vi tạo lời (hay hành vi phát
ngôn), mang một nội dung giao tiếp cụ thể, gắn liền với một đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp và hoàn cảnh
giao tiếp xác định, thể hiện dưới dạng âm thanh hay chữ viết.
Bên cạnh khái niệm văn bản, trong một số tài liệu giáo khoa, các chuyên luận về Ngữ pháp văn bản, còn xuất
hiện khái niệm ngôn bản (dịch từ tiếng Pháp: discours, hay tiếng Anh: discourse). Khái niệm ngôn bản được hiểu
theo hai nghĩa cơ bản: Thứ nhất, nó được hiểu đồng nhất với khái niệm văn bản. Thứ hai, nó được hiểu trong mối
quan hệ đối lập với văn bản. Theo cách hiểu thứ hai, ngôn bản là sản phẩm hoàn chỉnh của hành vi phát ngôn, thể
hiện dưới dạng âm thanh. Còn văn bản là sản phẩm hoàn chỉnh của hành vi phát ngôn, thể hiện dưới dạng chữ viết. Ở
đây, khái niệm văn bản được quan niệm đồng nhất với khái niệm ngôn bản.

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

Theo quan niệm vừa nêu thì văn bản có thể là một câu nói như câu khẩu hiệu (ví dụ: Không có gì quý hơn độc
lập tự do), câu tục ngữ (ví dụ: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng), một tin vắn gồm vài ba câu, một bài thơ, một
truyện ngắn, một bài nghiên cứu, một quyển sách v.v…
2- Khái niệm về nội dung và cấu trúc của văn bản.
2.1- Nội dung của văn bản.
Văn bản dù ngắn hay dài đều đề cập đến một hay một vài đối tượng nào đó trong hiện thực khách quan hay
trong hiện thực tâm lí, tình cảm của con người. Ðối tượng này chính là đề tài của văn bản (tiếng Anh: subject-matter).
Gắn liền với đề tài là sự triển khai của người viết/nói về đề tài, tức sự miêu tả, trần thuật hay bàn luận về đề tài. Nội
dung miêu tả, trần thuật hay bàn luận cơ bản, bao trùm lên toàn văn bản là chủ đề của đề tài.

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Giáo trình môn tiếng việt thực hành

Giáo trình môn tiếng việt thực hành

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020