GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

CHƯƠNG 1 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

1.1.1.Khái niệm.

Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường luôn phải tuân theo những quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung- cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh… Đồng thời, chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên trong (nhân tố chủ quan ) cũng như những nhân tố bên ngoài (nhân tố khách quan) doanh nghiệp.

Để chiến thắng trong cạnh tranh, để tồn tại và phát triển buộc lòng doanh nghiệp phải hoạt động đúng quy luật, phải quản lý tốt và phải đề ra được những phương án kinh doanh đúng đắn, sáng suốt.Cho nên, nhà quản lý cần phải thường xuyên nắm bắt đầy đủ thông tin làm cơ sở cho việc ra quyết định. Việc phân tích những hoạt động kinh tế sẽ cung cấp thông tin về tình hình, về hoạt động của doanh nghiệp một cách đầy đủ, trên nhiều khía cạnh, nhiều góc độ giúp tìm ra phương án kinh doanh tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất .

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.

Xác định đúng đắn đối tượng phân tích là tiền đề để tổ chức thu thập thông dữ liệu hợp lý, đầy đủ, lựa chọn cách thức xử lý số liệu phù hợp để thực hiện phân tích được thuận lợi. Đối tượng chính của phân tích hoạt động kinh tế, bao gồm :

1.1.2.1. Kết quả của quá trình kinh doanh:

Kết quả của quá trình kinh doanh không chỉ là kết quả tài chính cuối cùng mà còn là kết quả thực hiện quá trình kinh doanh (giai đoạn cung ứng, giai đoạn sản xuất, giai đoạn lưu thông), kết quả hoạt động từng bộ phận của doanh nghiệp.

Kết quả của quá trình kinh doanh thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể, bao gồm chỉ tiêu phản ánh số lượng như: doanh thu, vốn kinh doanh, giá trị sản xuất và chỉ tiêu phản ánh chất lượng như: năng suất lao động, giá thành, lợi nhuận…

1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

Nhân tố ảnh hưởng là nhân tố có tác động đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố ảnh hưởng là nhân tố nằm bên trong sự vật, hiện tượng, chỉ tiêu nghiên cứu. Các nhân tố này bao gồm: Nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan, nhân tố tích cực, nhân tố tiêu cực,….

Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích và định hướng chúng là công việc hết sức cần thiết và nếu chỉ dừng lại ở trị số của chỉ tiêu phân tích thì nhà quản lý sẽ không phát hiện ra các tiềm năng cũng như các tồn tại trong quá trình sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp.
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

TẢI TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM mon_phan_tich_hoat_dong_kinh_doanh

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THS.PHẠM THỊ MINH TRANG

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020