Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

CHUYÊN ĐỀ 1
PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
I/ PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu từ đầu tư đến quản lý sử dụng bao gồm các Luật chính sau:
Trên thị trường sơ cấp gồm các văn bản điều chỉnh:
1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001).
2. Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành:
+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai;
+ Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
+ Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
+ Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
+ Nghị định 198/2004/NĐ-CP Về thu tiền sử dụng đất;
+ Nghị định 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

để bảo đảm thi hành án;
+ Nghị định 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
+ NĐ 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
+ Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước gia đất không thu tiền sử dụng đất;
+ Nghị định 84/2004/NĐ-CP Quy định bổ sung về cấp GCN quyền sử
dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM-phap_luat_bat_dong_san

Pháp luật Bất động sản Tài liệu kinh doanh bất động sản

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097