Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế
1.Hối phiếu
Định nghĩa
Đặc điểm
Vấn đề pháp lí
Phân loại
Các nghiệp vụ cơ bản trong lưu thông hối phiếu

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

Chấp nhận HP
Kí hậu HP
2.Séc
Khái niệm
Phân loại
Tính chất
Đặc điểm
Nội dung
….

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

Slide Bài giảng các phương tiện thanh toán quốc tế

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097