Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

Slide bài giảng kinh tế vi mô

Nội dung tài liệu gồm các chương sau :

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

Chương I: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp
Chương II: Cầu, Cung
Chương IV: Lý thuyết hành vi người sản xuất
Chương V: Thị trường cạnh tranh và độc quyền
Chương VI : Thị trường sức lao động
Chương VII: Sự trục trặc của thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

TẢI TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

Slide bài giảng kinh tế vi mô ĐH Kinh tế HCM UEH

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097