Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô
Nội dung tài liệu
Tác giả : THS Nguyễn Ngọc Anh Thư
Bài giảng có 5 chương :
1. Nhập môn kinh tế học vĩ mô
2. Đo lường sản lượng quốc gia
3. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia
4. Chính sách tài khóa
5. Chính sách tền tệ

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Kinh tế học vĩ mô là một lĩnh vực tổng quát nhưng có hai khu vực nghiên cứu điển hình:

nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của biến động ngắn đối với thu nhập quốc gia (còn gọi là chu kỳ kinh tế), và
nghiên cứu những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Các chuyên gia kinh tế học vĩ mô phát triển các mô hình để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố như thu nhập quốc gia, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, buôn bán đa quốc gia và tài chính đa quốc gia. Các mô hình này và các dự báo do chúng đưa ra được cả chính phủ lẫn các tập đoàn lớn sử dụng để giúp họ phát triển và đánh giá các chính sách kinh tế và các chiến lược quản trị.

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tải tài liệu đầy đủ tại đây: Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Ngọc Anh Thư

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097