Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

Slide bài giảng kinh tế vi mô

Nội dung tài liệu gồm các chương sau :
Chương I: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp
Chương II: Cầu, Cung
Chương IV: Lý thuyết hành vi người sản xuất
Chương V: Thị trường cạnh tranh và độc quyền
Chương VI : Thị trường sức lao động
Chương VII: Sự trục trặc của thị trường và vai trò điều tiết của Chính phủ

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau.

Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo.

Những ngành quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm thị trường dưới thông tin bất đối xứng, chọn lựa với sự không chắc chắn và các áp dụng trong kinh tế của lý thuyết trò chơi.

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

TẢI TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

Slide bài giảng môn kinh tế vi mô GV Hoàng Xuân Bình

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020