Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

Bài giảng Pháp luật Đại cương

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương của trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, cung cấp kiến thức tài liệu pháp luật đại cương tổng quan về nhà nước và pháp luật, bộ máy nhà nước XNCN .

Hiệu lực hồi tố của VBQPPL là hiệu lực được áp dụng trở về trước ngày được ban hành hay công bố văn bản.  Nguyên tắc chung là hành vi của chúng ta chỉ bị điều chỉnh bằng các văn bản có hiệu lực tại thời điểm văn bản đó có hiệu lực, không sử dụng các quy định mới để điều chỉnh các hành vi đã xảy ra trước đó.  VBQPPL được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực …chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, VBQPPL mới được quy định hiệu lực trở về trước (tức áp dụng hồi tố).

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

 

Hiệu lực hồi tố của VBQPPL được áp dụng trong trường hợp văn bản QPPL mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, thì áp dụng văn bản mới (k.4 đ. 80 luật BHVBQPPL).  Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau:  Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;  Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

Slide bài giảng môn Pháp luật Đại cương TS Lê Văn Hưng

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020