Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

nNêu bản chất của nhà nước

nMục đích hoạt động của nhà nước

nKhẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

nChính sách dân tộc

nPhương thức sử dụng quyền lực nhà nước

nQuy định nguyên tắc bầu cử

nCơ sở chính trị của chính quyền nhân dân

nQuy định đường lối đối ngoại

nKhẳng định quyền dân tộc cơ bản

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Nguồn gốc của nhà nước
Định nghĩa nhà nước
Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
Bản chất của nhà nước
Các kiểu và hình thức nhà nước
Là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con người, trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể quần chúng.

Pháp chế là nguyên tắc xử sự của công dân
Nêu bản chất của nhà nước
Mục đích hoạt động của nhà nước
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
Chính sách dân tộc
Phương thức sử dụng quyền lực nhà nước
Quy định nguyên tắc bầu cử
Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
Quy định đường lối đối ngoại
Khẳng định quyền dân tộc cơ bản

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Slide bài giảng pháp luật đại cương UEH ĐH Kinh Tế

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020