Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

Câu 1: * Nguồn gốc của nhà nước:

_ Theo quan điểm thần học: thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến.

_ Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quảcủa sự phát triển của gia đình, quyền lực của nhà nước như quyền gia trưởng của gia đình.

_ Thế kỷ 16 – 17 nhà nước ra đời là kết quả của một khế ước được ký kết giữa các con người sống trong trạng thía tự do chưa biết nhà nước.

_ Thuyết bạo lực: Nhà nước ra đời là kếtquả của việc bạo lực này với thị tộc khác

_ Thuyết tâm lý: họ dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm để giải thích của sự ra đời nhà nước. Họ giải thích không đúng về sự ra đời của nhà nước.

_ Theo học thuyết Mác –Lênin Nguồn gốc ra đời của nhà nước Nhà nước ra đời khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp. Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu. Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự phát triển của nó không còn nữa. Đó là sự phát triển kinh tế dẫn đến sự tư hữu và xuất hiện sự phân chia giai cấp xã hội.

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

* bản chất của nhà nước:

_ Nhà nước là sản phẩm của giai cấp xã hội, có bản chất của giai cấp thống trị, đại diện cho giai cấp thông trị và là công cụ cưỡng chế, duy trì mình của giai cấp thống trị, bảo vệ giai cấp thống trị. Tuy nhiên ở một mức độ nhất định, nó bảo vệ cho lợi ích chung của xã hội. Nhà nước có quyền lực và sử dụng quyền lực xã hội đó để làm dịu đi các tranh chấp và xung đột giai cấp. Nói chung tính quyền lực, tính giai cấp và tính xã hội là đặc trưng thuộc về bản chất nhà nước; trong đó tính giai cấp là mặt cơ bản.

+ Tuy xã hội nguyên thủy cộng sản đã xuất hiện tồn tại quyền lực xã hội nhưng quyền lực đó xuất phát từ xã hội và phục vụ cho lợi ích xã hội.

+ Bắt đầu từ xã hội chiếm hữu nô lệ xuất hiện giai cấp, đối kháng giai cấp nên đòi hỏi xuất hiện một quyềng lực mới để làm dịu các xung đột giai cấp. Tức là nhà nước bảo vệ giai cấp thống trị nhưng đồng thời nó cũng bảo vệ chung cho tập đoàn người ở trong nó, tức nó bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

_ Nói chung nhà nước chính là biểu hiện quyền lực đặc biệt của xã hội:

+ Quyền lực về kinh tế: có vai trò rất quan trọng nó cho phép người nắm giữ kinh tế thuộc mình phải chịu sự chi phối của họ về mọi mặt.

+ Quyền lực về chính trị: là bạo lực của các tổ chức này đối với giai cấp khác.

+ Quyền lực về tư tưởng: giai cấp thốngtrị trong xã hội đã lấy tư tưởng của mình thành hệ tư tưởng trong xã hội.

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

Tài liệu ôn tập môn pháp luật đại cương chi tiết

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020