Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ – Mobile Telephone User Part (MTUP)

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ – Mobile Telephone User Part (MTUP)

A. Định dạng các bản tin

Octet thông tin dịch yụ SIO
Trường SIO đươc chia thành hai phần:

Trường dịch vụ phụ(subservice field):chỉ ra loại bản tin
Chỉ thị dịch vụ phụ(service indicator) :xác định đối tượng sử dụng
Trong đó: trường chỉ thị dịch vụ chỉ ra đối tương sử dụng ở nút đến đối tượng điện thoại.

Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ – Mobile Telephone User Part (MTUP)

Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ - Mobile Telephone User Part (MTUP)

Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ – Mobile Telephone User Part (MTUP)

Tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-tieu-luan-bao-hieu-dong-bo-mobile-telephone-user-part-mtup

Tiểu luận Báo hiệu & Đồng bộ – Mobile Telephone User Part (MTUP)

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097