Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Câu 1. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam:

 1. Do nhân dân bầu
 2. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước
 3. Do Chủ tịch nước giới thiệu
 4. Do Chính phủ bầu

Câu 2. Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải:

 1. Từ đủ 15 tuổi B. Từ đủ 18 tuổi
 2. Từ đủ 21 Tuổi D. Từ đủ 25 tuổi

Câu 3. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

 1. Pháp lệnh B. Luật
 2. Hiến pháp D. Nghị quyết

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Câu 4. Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”.

Đại từ nhân xưng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?:

 1. Các nhà làm luật B. Quốc hội, nghị viện
 2. Nhà nước, giai cấp thống trị D. Chính phủ

Câu 5. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì:

 1. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
 2. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
 3. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tư nhân
 4. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân

Câu 6. Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

 1. 2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật
 2. 4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

Trắc nghiệm Pháp luật Đại cương UEH ĐH Kinh Tế

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020