Trắc nghiệm quản trị dự án

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Trắc nghiệm quản trị dự án

Question 1

Marks: 1

Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:

Choose one answer.

a. Thích ứng với khách hàng và môi trường
b. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu
c. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn về thời gian, chi phí, thành quả của dự án
d. Tất cả các câu trên

Trắc nghiệm quản trị dự án 

Trắc nghiệm quản trị dự án

Trắc nghiệm quản trị dự án

Question 2

Marks: 1

Phát triển nhóm trong giai đoạn nào của tiến trình DA

Choose one answer.

a. Kiểm soát
b. Hoạch định
c. Khởi sự DA
d. Thực hiện

Question 3

Marks: 1

Một nhà quản trị DA vừa trở thành nhà quản lý cho một dự án. tài liệu công nhận sự tồn tại của dự án gọi là

Choose one answer.

a. Phân công dự án
b. Hiến chương dự án
c. Báo cáo công việc (SOW)
d. Mô tả sản phẩm

Question 4

Marks: 1

Nếu dự án được tổ chức theo hình thức ma trận thì phương diện dự án trong ma trận sẽ chịu trách nhiệm về

Choose one answer.

a. Đạt được mục tiêu dự án, tuân thủ giới hạn về ngân sách và Tương tác với khách hàng và các nhóm hữu quan khác
b. Dễ phát sinh không nhất quán với hệ thống quản lý, các chính sách và thủ tục với tổ
c. Không ổn định về công việc (employment)
d. Khả năng chuyên môn

Question 5

Marks: 1

Các chức quản trị dự án cốt lõi bao gồm:

Choose one answer.

a. Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông
b. Quản trị mục tiêu, quản trị nguồn nhân lực và quản trị tài chính
c. Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng
d. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông

Trắc nghiệm quản trị dự án 

Tải tài liệu đầy đủ tại đây: WWW.TINHGIAC.COM- Trắc nghiệm quản trị dự án

Trắc nghiệm quản trị dự án

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097