Chuyển hóa xenobiotic

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Chuyển hóa xenobiotic

Ts. Phan Hải Nam

Đại cương

I- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic- Hệ thống LADME

II- Chuyển hóa xenobiotic trong tế bào

2.1. Enzym CH xenobiotic

2.2. Thành phần cấu tạo của hệ thống enzym CH xenobiotic

2.3. Chu trình f/ư của cytochome P450

III-Các phản ứng trong CH xenobiotic

3.1 Các f/ư gđ 1: (f/ư không tổng hợp).

3.2. Các f/ư gđ 2: (f/ư liên hợp hay tổng hợp).

IV- Hiện tượng ức chế và cảm ứng các enzym CH xenobiotic

4.1- Hiện tượng ức chế

4.2. Hiện tượng cảm ứng

Chuyển hóa xenobiotic

chuyen-hoa-xenobiotic

chuyen-hoa-xenobiotic

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com-chuyen-hoa-xenobiotic

Chuyển hóa xenobiotic

 

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020