Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

Nếu mỗi chuỗi thời gian gọi là dừng thì trung bình, phương sai, đồng phương sai (tại các độ trễ khác nhau) sẽ giữ nguyên không đổi dù cho chúng được xác định vào thời điểm nào đi nữa.
Trung bình: E(Yt)=const
Phương sai: Var(Yt)=const
Đồng phương sai: Covar(Yt,Yt-k)=gk
Để xem một chuỗi thời gian có dừng hay không, ta có thể sử dụng Đồ thị của Yt theo thời gian, Đồ thị tự tương quan mẫu (Sample Auto Correlation), hay kiểm định bước ngẫu nhiên (kiểm định Dickey-Fuller)

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

Nếu chuỗi Yt không dừng, ta có thể lấy sai phân bậc 1. Khi đó chuỗi sai phân bậc 1 (Wt) sẽ có thể dừng. Sai phân bậc 1: Wt=Yt-Yt-1
Nếu chuỗi sai phân bậc 1 (Wt) không dừng, ta có thể lấy sai phân bậc 2. Khi đó chuỗi sai phân bậc 2 có thể dừng. Sai phân bậc 2: Vt=Wt-Wt-1
b. Tính mùa vụ
Nếu sai phân bậc 2 mà chưa dừng, có thể chuỗi Yt có yếu tố mùa vụ. (Nếu có yếu tố mùa vụ, tức là chuỗi vẫn chưa dừng).

Nếu cứ sau m thời đoạn, SAC lại có giá trị cao. Khi đó Yt có tính mùa vụ với chu kỳ m thời đoạn. Phương pháp đơn giản nhất để khử tính mùa vụ là lấy sai phân thứ m

Zt=Yt-Yt-m

2. Nhận dạng mô hình
Mô hình ARIMA (hay còn gọi là phương pháp Box-Jenkin)

Nhận dạng mô hình tức là xác định p, d, q trong ARIMA(p,d,q)

p: dựa vào SPAC
q: dựa vào SAC
d: dựa vào số lần lấy sai phân để làm cho chuỗi dừng

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM-du_bao_bang_mo_hinh_arima

Dự báo bằng mô hình ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097