Hướng dẫn từng bước Cách thiết lập W2K VPN server

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Hướng dẫn từng bước Cách thiết lập W2K VPN server

Virtual Private Networks (VPN) hay gọi theo tiếng Việt là Mạng Riêng Ảo, cho phép bạn mở rộng phạm vi mạng nội bộ bằng cách sử dụng lợi thế của internet.  Kỉ thuật VPN cho phép bạn kết nối với một host nằm xa hàng ngàn dặm với mạng LAN của bạn và làm cho nó trở thành một node hay một PC nữa trong mạng LAN.  Một đặc điểm nữa của VPN là sự kết nối giữa clients và mạng ảo của bạn khá an toàn như chính bạn đang ngồi trong cùng một mạng LAN.
Các hệ điều hành Windows 2000 Server cho phép bạn thiết lập VPN server bằng cách sử dụng lợi thế có sẳn trong RRAS (Remote Routing Access Service).  Sau khi thiết lập một server thành VPN server thì các clients có thể gọi vào và truy cập những tài nguyên trong mạng nội bộ hay còn gọi là LAN như là đang kết nối trực tiếp với network đó.

Hướng dẫn từng bước Cách thiết lập W2K VPN server

Hướng dẫn từng bước Cách thiết lập W2K VPN server

tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-VPN Server_20050622_170000

Hướng dẫn từng bước Cách thiết lập W2K VPN server

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097