KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương thứ tư
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mục đích:Trang bị cho sinh viên nhữngkiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.
4.1. Các khái niệmvề tài sản cố định
Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong hiện tại và tương lai cho doanh nghiệp. Nguyêngiá: Là toànbộ chi phímà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng.

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-chuoong 4

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

CÀ CHUA THÂN GỖ TAMARILLO!

Hạt Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarillo Giá Sĩ. Siêu kinh tế 1 triệu đồng / 1kg.

Chúng tôi thu mua cà chua thân gỗ trái đỏ để đưa vào hệ thống siệu thị, bà còn có trái vui lòng liên hệ: 0933 334 998

Gọi Ngay: 0988 988 097

Do thị trường có nhiều người bán. Cô Chú nên mua cây giống nơi có uy tín đảm bảo đúng giống thuần Cà chua thân gỗ Tamarillo. Tránh tình trạng trồng thời gian phát hiện cây không ra hoa hoặc không đậu trái.

Hướng dẫn ươm hạt giống cà chua thân gỗ Tamarillo.