Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

Trao đổi chất và trao đổi năng lượng là bản chất của hoạt động sống

của mọi cơ thể sinh vật, là biểu hiện tồn tại sự sống. Sự trao đổi chất của

cơ thể luôn gắn liền với sự trao đổi và chuyển hóa năng lượng. Chính vì

vậy, trao đổi chất và trao đổi năng lượng là hai mặt của một quá trình liên

quan chặt chẽ với nhau.

8.1. Khái niệm chung về sự trao đổi chất

Cơ thể sống tồn tại, phát triển trong môi trường và không ngừng liên

hệ mật thiết với môi trường đó. Nó hấp thụ các chất khác nhau từ môi

trường ngoài, làm biến đổi các chất đó và một mặt tạo nên các yếu tố cẩu

tạo của bản thân cơ thể sống, mặt khác lại thải vào môi trường ngoài các

sản phẩm phân giải của chính cơ thể cũng như các sản phẩm hình thành

trong quá trình sống của cơ thể. Quá trình đó thực hiện được là do các biến

đổi hóa học liên tục xảy ra trong cơ thể. Người ta gọi toàn bộ các biến đổi

hóa học đó là sự trao đổi chất.

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong

khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com-khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

Xem thêm : http://webtailieu.org/threads/199003-khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong.html

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020