Microsoft Excel

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Microsoft Excel

I   KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI EXCEL.

1.Khởi động Excel

Nhắp đúp tại biểu tượng Microsft Excel trong nhóm Microsoft Office. Khi trên màn hình xuất hiện cửa sổ của Excel và một trang bảng tính trắng cos tên là Book 1 thì quá trình khởi động hoàn thành.

  1. Thoát khỏi Excel

Cách 1: Vào file/ chọn Exit

Cách 2: Bấm Alt_ F4

  1. Các khái niệm

a- Work Book: là một File bảng tính tạo bởi Excel, mỗi Work Book thông thường có 16 Work Sheet.

b-Work Sheet: là một trang bảng tính tạo bởi Exxcel. Mỗi Work Sheet được chia thành 256 cột, kí hiệu từ A-ZZ và 16384 hàng, kí hiệu từ 1đến 16384. Giao của hàng và cột tạo thành một Cell (ô).

Microsoft Excel

Microsoft Excel

tải tài liêu tại đây: www.tinhgiac.com-Microsoft Excel A

Microsoft Excel

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097