Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

Hệ điều khiển visual servoing bám đối tượng di động liên quan đến vấn đề điều khiển và thị giác máy được rất nhiều tác giả quan tâm. Hệ thống được trình bày trong báo cáo này bao gồm một robot hai bậc tự do pan/tilt có gắn một camera. Hệ thống có nhiệm vụ bám đối tượng đang di chuyển với quỹ đạo không biết trước, thông qua điều khiển các khớp quay của robot sao cho ảnh của đối tượng thu được ở chính giữa tâm camera. Báo cáo đưa ra mô hình động học của hệ, liên quan đến vị trí của đối tượng trong ảnh và góc quay pan, tilt. Sau đó, để mục tiêu luôn luôn ở chính giữa ảnh, một mô hình dự báo vị trí và tốc độ của mục tiêu được áp dụng. Báo cáo cũng giới thiệu về phương pháp xử lí ảnh, tự động tìm kiếm và nhận dạng đối tượng di động. Các kết quả nghiên cứu được áp dụng trong hệ thực nghiệm VICON cho kết quả rất khả quan.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

The robotic visual servoing system relates to robot control and machine vision issue has received many attention from reseachers. The system introduced in this paper consists of a pan/tilt robot with 2 degree of freedom (pitch and yaw) that controls a videocamera. The aim of system is to move robot in such a way that the image of an unknown moving object attains the center of camera. We propose a kinematic model that relates the position of object’s centroid in the image plane with the pan and tilt rotation angles. In order to permanently maintain the object in the field of vision of videocamera, a prediction algorithm is used. This paper also briefly describes image processing, auto detection and recognition of moving objects. The experiments with VICON system present good results.

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM-nghien_cuu_phat_trien_robot_camera_tu_dong

Nghiên cứu phát triển Robot camera tự động tìm kiếm bám đối tượng di động VICON.

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097