SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

Kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên…

Giới thiệu môn học
• Mục đích:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Môn học thuộc lĩnh vực lý thuyết điều khiển, và là những cơ sở cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều khiển được ứng dụng cho kỹ thuật. Các phương pháp được đề cập đến để phân tích và tổng hợp hệ thống là phương pháp kinh điển và phương pháp không gian trạng thái. Sinh viên được làm quen với phương pháp sử dụng phần mềm Matlab dùng để mô phỏng và tổng hợp hệ thống

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

• Thời lượng: 3 đvht
– Lý thuyết : 37 tiết
– Kiểm tra : 2 tiết
– Thí nghiệm: 6 tiết
• Điểm thành phần:
– Chuyên cần : 10%
– Kiểm tra : 10%
– Thí nghiệm : 10%
– Thi kết thúc học phần: 70%

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM-co_so_dieu_khien_tu_dong_bai_giang

SLIDE BÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG GV VŨ ANH ĐÀO

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097