SQL- Những kiến thức cơ bản

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

SQL- Những kiến thức cơ bản

GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn công nghiệp được công cụ quản trị dữ liệu của Microsoft (Microsoft jet database engine) sử dụng. SQL được sử dụng để tạo những đối tượng truy vấn (QueryDef objects), như là đối số cho phương thức mở tập hợp bản ghi (OpenRecordset method), và là thuộc tính nguồn bản ghi (RecordSource property) của điều khiển dữ liệu (data control). Nó cũng có thể được dùng với những phương thức thi hành (Execute method) để trực tiếp tạo và thao tác … (jet databases), và tạo ra các SQL PassThrough truy vấn để thao tác trên các CSDL khách chủ từ xa (remote client/server databases).

Chương này sẽ bàn tới cấu trúc cơ bản của SQL, và cách thức sử dụng nó cho việc tạo, bảo trì và sửa đổi CSDL. Chúng ta cũng nói tới sự xây dựng và công dụng của truy vấn SQL để tạo các đối tượng tập hợp bản ghi (Recordset objects), và để chọn, sắp xếp, lọc và cập nhật dữ liệu trong những bảng cơ sở. Hơn nữa, chương này sẽ xem xét cách thức tối ưu hoá truy vấn SQL về mặt tốc độ và hiệu quả. Cuối cùng, chúng ta bàn tới sự khác nhau giữa Microsoft Jet SQL và ANSI SQL một cách cụ thể

 

SQL- Những kiến thức cơ bản

SQL- Những kiến thức cơ bản

tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-SQL_SANGTAOTRE.COM_sua_tam

SQL- Những kiến thức cơ bản

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097