Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

BÀI MỞ ĐẦU 6
A. Vấn đề lấy mẫu và chuẩn bị mẫu trước khi định lượng 7
B. Vấn đề biểu diễn số liệu trong Hóa phân tích 8
BÀI CHUẨN BỊ 11
I. Mục đích 11
II. Nội dung 11
II.1. Một số điều cần lưu ý khi tiến hành phân tích định lượng 11
II.1.1. Chuẩn bị thí nghiệm 11
II.1.2. Tiến hành thí nghiệm 11
II.2. Chú ý khi thao tác với các dụng cụ đo chính xác trong
Hóa phân tích định lượng 11
II.2.1. Cân phân tích 12
II.2.2. Dụng cụ đo thể tích 13
II.3. Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích 15
II.3.1. Khái niệm về sai số của phép đo 16
II.3.2. Trình tự đánh giá sai số 17
II.3.3. Chữ số có nghĩa và cách ghi kết quả phân tích 18

II.4. Cách pha các dung dịch chuẩn 19
II.4.1. Chất gốc 19
II.4.2. Pha dung dịch loãng từ dung dịch đặc 20
Câu hỏi cuối buổi 20
BUỔI THÍ NGHIỆM 2 22
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG) 22
I. Mục đích 22

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

II. Nội dung 22

III. Thực hành: Xác định hàm lượng nước kết tinh trong BaCl2.2H2O 22
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH) 23
I. Mục đích 23
II. Nội dung 23
III. Một số thao tác cần chú ý khi tiến hành phản ứng chuẩn độ 24
IV. Thực hành: Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl 25
V. Câu hỏi của bài thực hành 26
BUỔI THÍ NGHIỆM 3 27
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
(PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH – tiếp theo) 27
I. Thực hành: Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO4 27
II. Thực hành: Chuẩn độ tạo phức với Complexon 28
III. Thực hành: Chuẩn độ tạo tủa theo phương pháp Volhard 29
IV. Câu hỏi của bài thực hành 31
BUỔI THÍ NGHIỆM 4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM-Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097