Kho Ebook

PARAPHRASING

PARAPHRASING

PARAPHRASING Quá trình nhân tạo: The figure illustrates the process used by…..to…. The flow chart provides information on how the Australian Bureau of  Meteorology gathers all the data from different sources to broadcast accurate weather forecast. Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-Paraphrasing PARAPHRASING

HOW TO WRITE AT A BAND 9 LEVEL

HOW TO WRITE AT A BAND 9 LEVEL

HOW TO WRITE AT A BAND 9 LEVEL This book has been written to provide the IELTS student with a brief summary outlining how to write an effective essay in the Task 2 portion of the Academic and  General IELTS exams. It is hoped that this book acts as a supplement to the student’s  repertoire

IELTS WRITING

IELTS WRITING

IELTS WRITING Bám sát vào ý nêu ra ở phần mở bài Triển khai ý một cách logic, các ý đảm bảo sự kết nối, support nhau chặt chẽ (cách triển khai idea) “topic language” (words and phrases that are related to the question topic) và Structural and functional vocabulary (chi tiết) Tải tài liệu tại

Đào tạo về 5S quản lý sản xuất

Đào tạo về 5S quản lý sản xuất

Đào tạo về 5S quản lý sản xuất Mục đích của 5S Là làm cho nơi làm việc đẹp mắt và có hiệu quả cao. 1/ Ý nghĩa chung của 5S: 2/ Ý nghĩa của từng S S 1: Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết, vứt bỏ những thứ không cần

THIẾT KẾ ĐÈN LED

THIẾT KẾ ĐÈN LED

THIẾT KẾ ĐÈN LED I.GIỚI THIỆU QUANG BÁO Ngày nay với sự phát triển của xã hội cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cho nên nhu cầu về thông tin trở nên thiết yếu đối với con người trong cuộc sống cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đe

LUẬN VĂN VỀ CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

LUẬN VĂN VỀ CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

LUẬN VĂN VỀ CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Phần I. Khái quát về công ty Công ty TNHH Điện tử Viễn thông I – ETC là một trong những công ty hàng đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết bị chống sét. Tham gia hoạt động thương mại,

NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Chưong I: NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1. Tổng quan về Thanh Toán Quốc Te: 1.1. Khái niệm Thanh toán quốc tế là việc chi trả các nghĩa vụ và yêu cầu về tiền tệ phát sinh từ các quan

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097