Tài liệu công nghệ

DÃY SỐ THỜI GIAN

DÃY SỐ THỜI GIAN

DÃY SỐ THỜI GIAN Dãy số thời gian là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian . Dạng tổng quát của một dãy số thời gian như sau Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-Chuong10 DÃY SỐ THỜI GIAN

ƯỚC LƯỢNG

ƯỚC LƯỢNG

ƯỚC LƯỢNG Ví dụ : để ước lượng tuổi thọ trung bình của một loại sản phẩm, nhân viên kỹ thuật chọn 40 sản phẩm một cách ngẫu nhiên từ kho sản phẩm, kết quả kiểm tra cho thấy tuổi thọ trung bình là 200 giờ Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-chuong6 ƯỚC LƯỢNG

Chuyển hóa xenobiotic

chuyen-hoa-xenobiotic

Chuyển hóa xenobiotic Ts. Phan Hải Nam Đại cương I- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic- Hệ thống LADME II- Chuyển hóa xenobiotic trong tế bào 2.1. Enzym CH xenobiotic 2.2. Thành phần cấu tạo của hệ thống enzym CH xenobiotic 2.3. Chu trình f/ư của cytochome P450 III-Các phản ứng trong CH xenobiotic

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH TRONG LÂM SÀNG

mot-so-xet-nghiem-hoa-sinh-trong-lam-sang

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH TRONG LÂM SÀNG mục lục Phần 1: Mở đầu 1.Đơn vị SL dùng trong y học 2.Trị số hóa sinh máu, nước tiểu & DNT ở người bình thường. 3.Một số lưu ý khi lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm hóa sinh. Phần 2: Một số xét nghiệm hóa

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng Trao đổi chất và trao đổi năng lượng là bản chất của hoạt động sống của mọi cơ thể sinh vật, là biểu hiện tồn tại sự sống. Sự trao đổi chất của cơ thể luôn gắn liền với sự trao đổi và

HÓA SINH GAN

hoa-sinh-gan

HÓA SINH GAN I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA GAN Các chất Tỉ lệ Nước 70 – 75 % Chất khô 25 – 30 % Protein 18 – 23 % Glycogen 3 – 7 % Gluocose 1 % Triglycerid 2 % Phospholipid 2.5 % Cholesterol 0.3 % Muối khoáng (Fe) 0.02 % · Protein: +

HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HOÁ LIPID

hoa-hoc-va-chuyen-hoa-lipid

HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HOÁ LIPID Mục tiêu: 1. Định nghĩa, phân loại được lipid 2. Nêu ra được vai trò, tính chất hóa sinh của lipid 3.Trình bày được quá trình thoái hóa, tổng hợp lipid 4.Nêu ra được sự điều hòa và rối loạn chuyển hóa lipid Phần 1. HÓA HỌC LIPID I.

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097