Tài liệu ngành hóa học

Chuyển hóa xenobiotic

chuyen-hoa-xenobiotic

Chuyển hóa xenobiotic Ts. Phan Hải Nam Đại cương I- Quá trình biến đổi chung của xenobiotic- Hệ thống LADME II- Chuyển hóa xenobiotic trong tế bào 2.1. Enzym CH xenobiotic 2.2. Thành phần cấu tạo của hệ thống enzym CH xenobiotic 2.3. Chu trình f/ư của cytochome P450 III-Các phản ứng trong CH xenobiotic

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH TRONG LÂM SÀNG

mot-so-xet-nghiem-hoa-sinh-trong-lam-sang

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH TRONG LÂM SÀNG mục lục Phần 1: Mở đầu 1.Đơn vị SL dùng trong y học 2.Trị số hóa sinh máu, nước tiểu & DNT ở người bình thường. 3.Một số lưu ý khi lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm hóa sinh. Phần 2: Một số xét nghiệm hóa

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng

khai-niem-ve-su-trao-doi-chat-va-trao-doi-nang-luong

Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng Trao đổi chất và trao đổi năng lượng là bản chất của hoạt động sống của mọi cơ thể sinh vật, là biểu hiện tồn tại sự sống. Sự trao đổi chất của cơ thể luôn gắn liền với sự trao đổi và

HÓA SINH GAN

hoa-sinh-gan

HÓA SINH GAN I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA GAN Các chất Tỉ lệ Nước 70 – 75 % Chất khô 25 – 30 % Protein 18 – 23 % Glycogen 3 – 7 % Gluocose 1 % Triglycerid 2 % Phospholipid 2.5 % Cholesterol 0.3 % Muối khoáng (Fe) 0.02 % · Protein: +

HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HOÁ LIPID

hoa-hoc-va-chuyen-hoa-lipid

HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HOÁ LIPID Mục tiêu: 1. Định nghĩa, phân loại được lipid 2. Nêu ra được vai trò, tính chất hóa sinh của lipid 3.Trình bày được quá trình thoái hóa, tổng hợp lipid 4.Nêu ra được sự điều hòa và rối loạn chuyển hóa lipid Phần 1. HÓA HỌC LIPID I.

HÓA SINH MÁU VÀ CÁC DỊCH SINH VẬT

hoa-sinh-mau-va-cac-dich-sinh-vat

HÓA SINH MÁU VÀ CÁC DỊCH SINH VẬT Mục tiêu học tập – Trình bày được những tính chất lý hoá của máu, vai trò của máu, chỉ số pH và hệ đệm của máu – Liệt kê được các thành phần hoá học của máu và các chỉ số sinh lý của chúng –

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích GV Võ Hồng Thi BÀI MỞ ĐẦU 6 A. Vấn đề lấy mẫu và chuẩn bị mẫu trước khi định lượng 7 B. Vấn đề biểu diễn số liệu trong Hóa phân tích 8 BÀI CHUẨN BỊ 11 I. Mục đích 11 II. Nội dung 11

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097