Tài liệu ngành hóa học

Giáo trình Thuốc thử hữu cơ

Giáo trình Thuốc thử hữu cơ

Giáo trình Thuốc thử hữu cơ Thuốc thử hữư cơ có nhiều ứng dụng trong hoá học phân tích, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác. Trong phân tích trọng lượng, việc tìm ra thuốc thử 8-Hydroxyquinoline và dimethylglioxim là một

Slide Bài Giảng Động Hóa Học

Slide Bài Giảng Động Hóa Học

Slide Bài Giảng Động Hóa Học Hóa học phát triển từ giả kim thuật, đã được thực hành từ hàng ngàn năm trước như ở Trung Hoa, Châu Âu và Ấn Độ. Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm

Slide Bài giảng Điện Hóa Học

Slide Bài giảng Điện Hóa Học

Slide Bài giảng Điện Hóa Học Trong hóa học, hợp chất là một chất được cấu tạo bởi từ 2 nguyên tố trở lên, với tỷ lệ thành phần cố định và trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp, không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học TS Lê Minh Đức

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học TS Lê Minh Đức

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học TS Lê Minh Đức Vật lí học cổ điển là phần vật lí không kể đến thuyết tương đối của Einstein và thuyết lượng tử của Planck, nó dựa trên hai hệ thống lí thuyết cơ bản là cơ học của Newton và thuyết điện từ của

Giáo trình thực hành hóa học vô cơ ĐH Đà Lạt

Giáo trình thực hành hóa học vô cơ ĐH Đà Lạt

Giáo trình thực hành hóa học vô cơ ĐH Đà Lạt Phản ứng không thay đổi số ôxy hoá Phản ứng kết hợp là phản ứng tạo thành một chất mới từ hai chất khác nhau. Thí dụ: CaO + CO2 = CaCO3 Phản ứng phân hủy là trong đó 1 chất bị phân tích

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA LÝ MỞ ðẦU Hóa học là một ngành khoa học thực nghiệm. Vì thế, giảng dạy, nghiên cứu và học tập thí nghiệm thực hành hóa học luôn luôn cần thiết và có ý nghĩa thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng ñào tạo, ñảm bảo “họcñi ñôi với hành”, “lý

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ

THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ

GIÁO TRÌNH  THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ LỜI NÓI ðẦU Thực hành giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc giảng dạy và nghiên cứu hóa học. Sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thựchành không chỉ giúp cho người học nắm bắt kiến thức một cách chuẩn xác mà còn rènluyện ñược

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097