Tài liệu ngành hóa học

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA  A .Điều kiện là: chất rắn coi như dung dịch co C=100% Dung môi coi như C=0%,Khối lượng Nước là d=1g/ml M1 |C1 – C| === = ———- M2 |C2 – C| B.Nếu Khối lượng riêng(d) Và nồng độ mol/lit Thì cũng vậy Chỉ Thay C bằng D

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA NÂNG CAO

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA NÂNG CAO

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA NÂNG CAO Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có X/H2=28. Lấy 0.2mol X qua V2O5 đun nóng, sp thu được qua Ba(OH)2 sinh ra 33.51g kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng SO2  SO3. A. 60% B. 50% C. 30% D. 80% Giải: Thực hiện

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 & 2 sinh học

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 & 2 sinh học

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 & 2 sinh học Câu 1: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là A. 2. B. 8. C. 4. D. 6. Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tần số hoán vị gen là đúng? A.

RÈN LUYỆN KỈ NĂNG BẤM MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

RÈN LUYỆN KỈ NĂNG BẤM MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

RÈN LUYỆN KỈ NĂNG BẤM MÁY TÍNH GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Trong các bài tập trắc nghiệm hóa học có tính toán kỉ năng bấm máy tính cũng góp phần vào việc giải nhanh trắc nghiệm, trong việc bấm máy tính cũng thể hiện được «phương pháp giải » và « khả năng

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm THPT

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm THPT

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm THPT Để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm trong trương trình THPT đòi hỏi học sinh không những nắm rõ bản chất hoá học, kỹ năng tính, nắm được phương pháp giải đặc trưng cho mỗi thể loại bài tập, mà còn đòi hỏi

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ 1. Cơ quan tương đồng là những cơ quan: A. Bắt nguồn từ một cơ quan tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm B. Bắt nguồn từ một cơ

ôn tập các bài tập hóa học khó

ôn tập các bài tập hóa học khó

ôn tập các bài tập hóa học khó 1. Dựa và cách tính số nguyên tử C và số nguyên tử C trung bình hoặc khối lượng mol trung bình… + Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp: Chú Ý : số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 Như vậy khi

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097