Tài liệu ngành hóa học

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do? a/ Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện. c/ Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn. d/ Là

385 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ

385 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ

385 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 1:Anken là hiđro cacbon có : a.công thức chung CnH2n b.một liên kết pi. c.một liên kết đôi,mạch hở. d.một liên kết ba,mạch hở Câu 2: Nhóm vinyl có công thức là: a.CH2= CH b.CH2= CH2 c.CH2= CH- d.CH2= CH-CH2- Câu 3: Nhóm anlyl có công

90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ

90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ

90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ 1. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: HOÁ HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: HOÁ HỌC) CẤU TẠO VẬT CHẤT I.1. Một số vấn đề tiền cơ học lượng tử 1. Thuyết lượng tử Plang (Plank) 2. Các hệ thức tương đối của Anhxtanh (Einstein): Liên hệ năng lượng

CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC

CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC

CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC 6.1: Viết biểu thức hằng số cân bằng của các cân bằng hóa học sau : (a) 2NOCl(k) ⇄ 2NO(k) + Cl2(k). (b) CO(k) + ½O2(k) ⇄ CO2(k). (c) 2CH3COOH(k) ⇄ (CH3COOH)2(k) (d) CO2(k) + C(r) ⇄ 2CO(k). (e) CaCl2.2H2O(r)

Thiết bị Trao đổi nhiệt

Thiết bị Trao đổi nhiệt

Thiết bị Trao đổi nhiệt Bài 1: Một tường lò bên trong là gạch chịu lửa dày 250mm, hệ số dẫn nhiệt bằng 0,348W/m.0K, bên ngoài là lớp gạch đỏ dày 250mm, hệ số dẫn nhiệt bằng 0,695W/m.0K. Nếu khói trong lò có nhiệt độ 13000C, hệ số toả nhiệt từ khói đến gạch là

CÁC DẠNG BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA

CÁC DẠNG BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA

CÁC DẠNG BÀI TẬP LÝ THUYẾT HÓA Câu 1. Cho các chất : phenol (1), anilin (2), toluen (3), metyl phenyl ete (4). Nhưng chất tác dụng với Nước Br2 là: A. (3) và (4) B. (1), (2), (3) và (4) C. (1) và (2) D. (1), (2) và (4) d Câu 2. Khi điện

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097