Tài liệu ngành toán học

TOÁN RỜI RẠC

TOÁN RỜI RẠC

TOÁN RỜI RẠC Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xửlý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệgiữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc trởnên quan trọng là việc lưu trữ, xửlý thông tin trong các hệthống

TOÁN CHUYÊN NGÀNH

TOÁN CHUYÊN NGÀNH

TOÁN CHUYÊN NGÀNH Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông của Học viện, chúng tôi đã biên soạn tập bài giảng Toán kỹthuật từ năm 2000 theo đề cương chi tiết môn học của Học viện. Qua quá trình giảng dạy chúng tôi thấy rằng cần hiệu chỉnh

GIẢI TÍCH 2

GIẢI TÍCH 2

GIẢI TÍCH 2 ĐẠI SỐ( TOÁN CAO CẤP A1, A2) dành cho sinh viên năm thứnhất thuộc các nhóm ngành khối kĩ thuật. Giáo trình này dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học với hình thức đào tạo từ xa. Giáo trình được biên soạn theo chương trình qui định năm 2001 của

TOÁN CAO CẤP (A2) BÀI TẬP

TOÁN CAO CẤP (A2) BÀI TẬP

TOÁN CAO CẤP (A2) BÀI TẬP Các bài tập được cho dưới dạng trắc nghiệm khách quan, đây là một phương pháp rất phù hợp với hình thức đào tạo từ xa. Học viên có thể tự kiểm tra và đối chiếu với đáp án ở cuối sách. Tuy nhiên phương pháp trắc nghiệm cũng có những mặt

TOÁN CAO CẤP (A2)

TOÁN CAO CẤP (A2)

TOÁN CAO CẤP (A2) Tập tài liệu này được biên soạn theo chương trình qui định năm 2001 của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Nội dung của cuốn sách bám sát các giáo trình của các trường đại học kỹ thuật, giáo trình dành cho hệ chính qui của Học viện Công nghệ Bưu

TOÁN CAO CẤP (A1)

TOÁN CAO CẤP (A1)

TOÁN CAO CẤP (A1) Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức về phép tính vi, tích phân của hàm số một biến, số thực và phép tính vi phân của hàm nhiều biến số. Nội dung của học phần tuân thủ theo quy định về học phần Toán cao cấp A1 của Bộ GD-ĐT dành

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP (A1)

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP (A1) CHƯƠNG I: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 1.1. SỐTHỰC. 1.1.1. Các tính chất cơbản của tập sốthực. A. Sựcần thiết mởrộng tập sốhữu tỉQ. Do nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống,tập các sốtựnhiên N={0,1,2,…}, cơsởcủa phép đếm đã được mởrộng sang tập các sốnguyên Z={0,±1, ±2,…}. Sau đó, do

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097