Tài liệu môn đại cương khác

NEW CUTTING EDGE

NEW CUTTING EDGE

NEW CUTTING EDGE What english do you know? Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-New_Cutting_Edge_Elementary_Students_39_Book NEW CUTTING EDGE  

ÂM NHẠC CƠ BẢN 1

ÂM NHẠC CƠ BẢN 1

ÂM NHẠC CƠ BẢN 1  BÀI MỞ ĐẦU KHÁI QUÁT VỀ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC 1. Nghệ thuật âm nhạc Âm nhạc là nghệ thuật lấy âm thanh làm phương tiện biểu hiện, khắc họa cuộc sống và thể hiện tư tưởng tình cảm con người. Âm nhạc có tính trừu tượng nó không thể hiện ñầy

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC  Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ

 BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Phần I: Chọn phương án trả lời đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi: Câu 1: Bản chất của Nhà nước là: a. Tính giai cấp b. Tính xã hội c. Tính dân tộc d. Cả a và b đều đúng Câu 2: Trong những nhận

Slide Bài giảng Hành vi tổ chức lãnh đạo trong một nhóm

Slide Bài giảng Hành vi tổ chức lãnh đạo trong một nhóm

Slide Bài giảng Hành vi tổ chức lãnh đạo trong một nhóm 1.Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý. 2.Tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình. 3.Tìm hiểu về các học thuyết hành vi. 4.Mô tả mô hình của Fiedler. 5.Giải thích lý thuyết tình huống của Hersey và

Thị trường độc quyền hoàn toàn môn kinh tế Vi mô

Thị trường độc quyền hoàn toàn môn kinh tế Vi mô

Thị trường độc quyền hoàn toàn môn kinh tế Vi mô I. Giới thiệu về thị trường độc quyền hoàn toàn: 1. Khái niệm: . Có một người bán/doanh nghiệp trong ngành .Có rất nhiều người mua .Sản phẩm của doanh nghiệp là duy nhất / không có sản phẩm thay thế tương tự =>

LƯỢC SỬ THỜI GIAN

LƯỢC SỬ THỜI GIAN “Lược sử thời gian” (A Brief History of Time), một cuốn sách tuyệt diệu, được viết bởi một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta: nhà toán học và vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking. A Brief History of Time cố gắng giải

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097