Tài liệu ngành kế toán kiểm toán

Tổng quan về kế toán

Tổng quan về kế toán

Chương 1: Tổng quan về kế toán Mục tiêu học tập của chương: Họcxong chươngnày, sinh viênphải nắm được: 1. Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp thông tin cho các nhà làm quyết định và các yêucầu đối vớithông tinkếtoán 2. Phân biệtđượckế toántài chínhvà kếtoán quản trị 3. Hiểu được các

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Chương thứ sáu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung

Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trongngân hàng, quá trìnhtheo dõi và quản lý vốn cho vaybằng hệ thốngphương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mục đích:Trang bị cho sinh viên nhữngkiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác

KẾ TOÁN 5

KẾ TOÁN 5

KẾ TOÁN 5 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG vvvTình huống 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ

KẾ TOÁN 4

KẾ TOÁN 4

KẾ TOÁN 4 Nghiệp vụ 1.            Ngày 20/11/2007, khách hàng Y không mở tài khoản tại PGD X đến PGD thực hiện một lệnh chuyển tiền cho khách hàng Z có tài khoản tại Ngân hàng B, số tiền 200 triệu. PGD thu phí chuyển tiền 0.03 % trên số tiền chuyển, phí kiểm

Một số tình huống trong kế toán ngân hàng

Một số tình huống trong kế toán ngân hàng

Một số tình huống trong kế toán ngân hàng Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm  Tình huống: Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097