Tài liệu ngành kế toán kiểm toán

BÀI TẬP KẾ TOÁN 2

BÀI TẬP KẾ TOÁN 2

BÀI TẬP KẾ TOÁN 2 TÌNH HUỐNG 1: Một khách hàng A gởi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì LS: 0.71%/tháng. Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007. KH đồng

BÀI TẬP KẾ TOÁN

BÀI TẬP KẾ TOÁN

BÀI TẬP KẾ TOÁN Nghiệp vụ 1: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân

HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC

HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC

HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC 1. Giá trịthời gian của tiền • Tính FV • FV của 1 $ • Tính lãi theo tháng • Tính lãi theo ngày FV(n,r) PV = (1+r) n/365 • Tính PV 2. Mức sinh lời và rủi ro • C«ng thøc tÝnh møc sinh lêi t−¬ng ®èi: • Møc

BÀI TẬP ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI TẬP ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BÀI TẬP ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1. Giá thành sản phẩm – Ba bước cơ bản Ngoài bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Ban quản trị công ty A. yêu cầu kế toán trưởng soạn thảo thêm báo cáo giá thành sản phẩm. Các

Bài tập môn thuế (Tài liệu ôn thi môn thuế có đáp án)

Bài tập môn thuế (Tài liệu ôn thi môn thuế có đáp án)

Bài tập môn thuế (Tài liệu ôn thi môn thuế có đáp án) BÀI 1. Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm: 1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá

Bảng cân đối kế toán Tài liệu kế toán doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán Tài liệu kế toán doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán Tài liệu kế toán doanh nghiệp I- Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. II- Biểu hiện phương pháp tổng

Tài liệu thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh 400 thuật ngữ

Tài liệu thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh 400 thuật ngữ

Tài liệu thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh 400 thuật ngữ Một kế hoạch cho phép các nhân viên trong các hãng của Mỹ được hưởng lợi nhuân và sự tăng trưởng của doanh nghiệp bằng cách sở hữu các cổ phần trong cổ phần chung của công ty. Tiết một của đạo luật

CÀ CHUA THÂN GỖ TAMARILLO!

Hạt Giống Cà Chua Thân Gỗ Tamarillo Giá Sĩ. Siêu kinh tế 1 triệu đồng / 1kg.

Chúng tôi thu mua cà chua thân gỗ trái đỏ để đưa vào hệ thống siệu thị, bà còn có trái vui lòng liên hệ: 0933 334 998

Gọi Ngay: 0988 988 097

Do thị trường có nhiều người bán. Cô Chú nên mua cây giống nơi có uy tín đảm bảo đúng giống thuần Cà chua thân gỗ Tamarillo. Tránh tình trạng trồng thời gian phát hiện cây không ra hoa hoặc không đậu trái.

Hướng dẫn ươm hạt giống cà chua thân gỗ Tamarillo.