Tài liệu ngành ngoại thương

Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái

Dự Báo Tỷ Giá Hối Đoái Nội Dung Trình Bày Phần I: Khái quát về thị trường ngoại hối thế giới + Thị trường toàn cầu + Nguyên tắc vận hành của thị trường ngoại hối + Một số thông lệ trên trên thị trường ngoại hối + Hoạt động tại Dealing Room (Treasury Department)

Đề thi Thanh toán quốc tế ĐH Ngoại Thương FTU

Đề thi Thanh toán quốc tế ĐH Ngoại Thương FTU

Đề thi Thanh toán quốc tế ĐH Ngoại Thương FTU Câu 1: Nêu phương thức trả tiền trước và trả tiền sau khi nhận hàng trong ngoại thương. Những trường hợp giao dịch nào thì sử dụng hai phương pháp này? Câu 2: Thư tín dụng dụ phòng là gì? Các lợi ích cơ bản

Slide Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương GV Huỳnh Tấn Cường

Slide Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương GV Huỳnh Tấn Cường

Slide Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương GV Huỳnh Tấn Cường Slide Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương Những kiến thức căn bản về kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Gồm 4 chương: – Giới thiệu môn học 1. Các điều kiện thương mại quốc tế – Incoterms 2000 2. Giao

Thuật ngữ kế toán tiếng anh

Thuật ngữ kế toán tiếng anh

Thuật ngữ kế toán tiếng anh 31. Break-even point: Điểm hòa vốn 32. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể 33. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp 34. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau 35. Capital: Vốn 36. Authorized capital: Vốn điều lệ 37. Called-up capital: Vốn đã gọi 38.

Giáo trình tiếng anh điện tử viễn thông

Giáo trình tiếng anh điện tử viễn thông

Giáo trình tiếng anh điện tử viễn thông – digital telephone exchanges Digital Telephone Exchanges 4. Time slot between two samples = 5. Number of samples per second = 4. LISTENING Listen to the following conversation about a call connect system, or PABX (Private Automatic Branch Exchange). The conversation is between Tim Allison, a sales

Ðiều kiện đảm bảo ngoại hối – Cẩm nang quản trị doanh nghiệp

Ðiều kiện đảm bảo ngoại hối - Cẩm nang quản trị doanh nghiệp

Ðiều kiện đảm bảo ngoại hối – Cẩm nang quản trị doanh nghiệp Ðiều kiện đảm bảo ngoại hối là lựa chọn một đồng tiền tương đối ổn định, xác định mối quan hệ tỷ giá với đồng tiền thanh toán để đảm bảo giá trị của tiền tệ thanh toán. Có hai cách quy định

ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG

ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Ðàm phán là một quá trình trong đó hai hay nhiều bên tiến hành thương lượng, thảo luận về các mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi tới một thỏa thuận mà các bên cùng có lợi. Ðàm phán là nghệ thuật, kỹ

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097