Tài liệu kỹ thuật

BƯỞI NĂM ROI

BƯỞI NĂM ROI

BƯỞI NĂM ROI  Cách đây vài năm, người ta đã có nhiều trông đợi vào tiềm năng gia tăng giá  trị của bưởi Năm Roi – một thương hiệu nông sản nổi tiếng của Việt Nam – khi xuất hiện một số thông tin về sự đầu tư khá bài bản vào việc xây dựng thương hiệu kể trên.

TÌM HIỂU VỀ TÌNH TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ TÌNH TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ TÌNH TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM Thứ nhất là do sự thiếu hiểu biết. Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định. Họ không thấy rằng phần

TRÙNG LẶP NỘI DUNG

TRÙNG LẶP NỘI DUNG

TRÙNG LẶP NỘI DUNG Visitor & SE đều mong muốn fresh, unique & useful content Phát triển nội dung trùng lặp vô tình hay  cố ý Trùng lặp nội dung (dupplicate content) sẽ gây ra các tác hại nhất định Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-trung-lap-noi-dung TRÙNG LẶP NỘI DUNG

TỐI ƯU BỐ CỤC TRANG

BỐI ƯU BỐ CỤC TRANG

TỐI ƯU BỐ CỤC TRANG Các ưu điểm của TABLE đã tạo nên xu thế thiết kế trong 1 thời gian dài Các ưu điểm của DIV: Dung lượng của file HTML nhỏ  thời gian tải trang nhanh hơn (50%) Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-toi-uu-bo-cuc-trang BỐI ƯU BỐ CỤC TRANG

TÍNH KHẢ DỤNG

TÍNH KHẢ DỤNG

TÍNH KHẢ DỤNG Thực sự broken link chưa phải là thảm họa với khả năng lập chỉ mục Vì spider có thể lần theo những liên kết khác để đến được trang mong muốn Nhưng với user, họ sẽ đóng cửa sổ và đa phần không bao giờ quay lại Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-tinh-kha-dung TÍNH KHẢ

TẬP TIN “MỒ CÔI”

TẬP TIN “MỒ CÔI”

TẬP TIN “MỒ CÔI” Là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website Sau đó hủy bỏ liên kết đến myfile.html từ trang 1 Một thời gian sau, trang 2, 3, 4 bị xóa để thay bằng các trang mới Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-tap-tin-mo-coi TẬP TIN “MỒ CÔI”

SỰ ĐIỀU HƯỚNG

SỰ ĐIỀU HƯỚNG

SỰ ĐIỀU HƯỚNG Về mặt visitor, menu như 1 “bảng giới thiệu” những trang quan trọng nhất của website Về mặt SEO, spider dễ dàng index được những trang quan trọng nhất Trang chủ sẽ “vote” cho các trang nằm trong danh sách menu Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-su-dieu-huong SỰ ĐIỀU HƯỚNG

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097