Tài liệu xã hội

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP Để góp phần phát huy nội lưc phuc vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế,

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

QUẢNG CÁO SÁNG TẠO

QUẢNG CÁO SÁNG TẠO Suốt thời gian từ đó đến nay, ngành quảng cáo Việt Nam đã có những bước tiến vượt trội. Bạn có thể thấy rõ điều này khi nhín vào đội ngũ nhân viên tại các công ty quảng cáo đa quốc gia ngày nay, với hơn 90% là người Việt Nam.

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC Cần nêu ra quan điểm bản thân về lương khởi điểm. Hỏi xem khung lương của công ty hiện tại như thế nào. Người đã nắm giữ vị trí Trợ lý Giám Đốc trước kia nhận mức lương bao nhiêu. Hỏi xem công ty có thể thay đổi khung lương

VĂN HÓA PHÁP ĐỨC

VĂN HÓA PHÁP ĐỨC

VĂN HÓA PHÁP ĐỨC Quyền lập pháp thuộc về Nghị viện, gồm Quốc hội và Thượng viện. Quốc hội do phổ thông đầu phiếu trực tiếp bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm (577 đại biểu). Thượng viện được bầu gián tiếp (do các uỷ viên hội đồng vùng, tỉnh và các nghị sĩ Quốc hội

Văn Hóa Giao Tiếp Trung Đông

Văn Hóa Giao Tiếp Trung Đông

Văn Hóa Giao Tiếp Trung Đông Trung Đông thường được coi là một vùng cộng đồng đa số Hồi giáo Ả Rập. Tuy nhiên, vùng này gồm nhiều nền văn hóa và các nhóm dân tộc riêng biệt Lòng hào hiệp và tính chu đáo rất được coi trọng và ngưỡng mộ ở Trung Đông

TOEIC QUESTIONS

TOEIC QUESTIONS

TOEIC QUESTIONS For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture by marking the correct answer option Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-TOEIC QUESTIONS-SINHVIENIT.NET TOEIC QUESTIONS

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097