Tài liệu ngành lao động

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC

ĐÀM PHÁN VỀ CÔNG VIỆC Cần nêu ra quan điểm bản thân về lương khởi điểm. Hỏi xem khung lương của công ty hiện tại như thế nào. Người đã nắm giữ vị trí Trợ lý Giám Đốc trước kia nhận mức lương bao nhiêu. Hỏi xem công ty có thể thay đổi khung lương

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Thị Thu

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Thị Thu

Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Thị Thu Slide bài giảng kinh tế vĩ mô GV Nguyễn Thị Thu Lượng cầu của họ Qtâm kiểu dáng, chất lượng xe ntn? có thể ở những thị trường nào? số lượng xe thay đổi theo giá ô tô công ty sẽ sx ở mỗi

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097