Tài liệu ngành ngôn ngữ học

TOEIC QUESTIONS

TOEIC QUESTIONS

TOEIC QUESTIONS For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture by marking the correct answer option Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-TOEIC QUESTIONS-SINHVIENIT.NET TOEIC QUESTIONS

VĂN BẢN HÁN VĂN TRÍCH TUYỂN

VĂN BẢN HÁN VĂN TRÍCH TUYỂN

VĂN BẢN HÁN VĂN TRÍCH TUYỂN MẤY LỜI PHI LỘ Giáo trình Văn bản Hán văn trích tuyển được biên soạn dựa trên cơ sở của hệ thống bài giảng về văn bản Hán văn Trung Hoa và Hán văn Việt Nam mà chúng tôi đã trình bày tại các lớp sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học

GIÁO TRÌNH NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

GIÁO TRÌNH NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

GIÁO TRÌNH NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI Âm thanh ngôn ngữ là âm thanh do bộ máy cấu tạo âm thanh của con người tạo ra, nó có nghĩa và được sử dụng làm phương tiện giao tiếp. Âm thanh con người sử dụng làm phương tiện giao tiếp là một thực thể hiện hữu bao gồm

ENGLISH IN SOCIAL WORK

ENGLISH IN SOCIAL WORK

ENGLISH IN SOCIAL WORK LESSON 1 NATURE OF SOCIAL WORK Social work is a profession for those with a strong desire to help improve people’s lives. Social workers assist people by helping them cope with issues in their everyday lives, deal with their relationships, and solve personal and family problems. Some social workers help clients who face a disability or

An Introduction to THE UNITED STATES

An Introduction to THE UNITED STATES

An Introduction to THE UNITED STATES INTRODUCTION Have you ever failed to understand a phrase in an American text or by an  American speaker when its vocabulary and grammar is not the problem? Have you ever been conversing with an American acquaintance of yours when suddenly recognized the person was gradually moving backwards and you

Luyện thi năng lực tiếng nhật

Luyện thi năng lực tiếng nhật

Luyện thi năng lực tiếng nhật Qua quá trình học tập, bạn muốn kiểm tra trình độ của mình, bạn muốn biết mình đã tiếp thu được hết những gì đã học hay chưa? Hãy thử sức với việc giải bộ đề thi của chúng tôi nhé. Những bộ đề thi này ngoài việc giúp

Japanese Grammar Guide

Japanese Grammar Guide

Japanese Grammar Guide Tài liệu trình bày những điểm ngữ pháp tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao. Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ. Japanese Grammar Guide Tải tài liệu tại đây: www.tinhgiac.com-japanese_grammar Japanese Grammar Guide

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097