System Access, Shell, Commands and Navigation

System Access, Shell, Commands and Navigation

System Access, Shell, Commands and Navigation HĐH Linux là một hệ điều hành multiuser Các thông tin cần xác định khi login vào một hệ thống Unix-Linux: Tên hoặc địa chỉ máy mà ta sẽ login vào Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-chapter2 System Access, Shell, Commands and Navigation

GIỚI THIỆU LINUX

GIỚI THIỆU LINUX

GIỚI THIỆU LINUX Năm 1991 Linus Torvalds, sinh viên của đại học tổng hợp Helsinki, Phần lan, bắt đầu xem xét Minix, một phiên bản của Unix làm ra với mục đích nghiên cứu cách tạo ra một hệ điều hành Unix chạy trên máy PC với bộ vi xử lý Intel 80386 Tải tài

GIÁO TRÌNH LINUX-MCSE

GIÁO TRÌNH LINUX-MCSE

GIÁO TRÌNH LINUX-MCSE Linux là miễn phí (free). Đối với chúng ta hôm nay không quan trọng vì ngay WindowsNT server cũng “free”. Nhưng trong tương lai, khi chúng ta muốn hòa nhập vào thế giới, khi chúng ta muốn có một thu nhập chính đáng cho người lập trình, hiện tượng sao chép trộm

Quản lý gói phần mềm

Quản lý gói phần mềm

Quản lý gói phần mềm Chứa các tập tin cần thiết, meta-data, hướng dẫn để cài đặt một chức năng hoặc một ứng dụng lên máy chủ Ubuntu Sử dụng định dạng của Debian, phần mở rộng là .deb Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-Ubuntu-PackageManagement Quản lý gói phần mềm

Cài đặt Ubuntu Server

Cài đặt Ubuntu Server

Cài đặt Ubuntu Server Download Ubuntu Server: Kiểm tra file ubuntu- server . is o trong thư mục /data hoặc /media/data Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-Ubuntu-Installation Cài đặt Ubuntu Server

Bộ giao thức liên mạng TCP/IP

Bộ giao thức liên mạng TCP/IP

Bộ giao thức liên mạng TCP/IP Được phát triển bởi một dự án của Bộ quốc phòng Mỹ vào những năm 1970 Liên nối kết các máy tính Unix, các mạng không đồng bộ thành một mạng của các mạng – ARPANET Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-TCP-IP Bộ giao thức liên mạng TCP/IP

Quản trị Linux từ xa

Quản trị Linux từ xa

Quản trị Linux từ xa Đăng nhập vào Server với tài khoản đã có bằng một một phần mềm thực thi trên một máy tính trạm Thực hiện các thao tác quản trị tương tự như đăng nhập trực tiếp tại server Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-SSH Quản trị Linux từ xa

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020